Bio-art / Autorzy wystawy /Authors of exhibition:

Halina Cader
Katarzyna Możdżeń
Mirosław Niesyto
Przemysław Paliwoda
Grzegorz Rut

Opieka merytoryczna / Meritorical Patronage
prof. Andrzej RzepkaMiędzywydziałowa Galeria Laboratorium / Interfaculty Gallery Laboratorium
Wydział Geograficzno Biologiczny / Faculty of Geography and Biology
Wydział Sztuki / Faculty of Art
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Cracow
www.up.krakow.pl/

Ul. Podchorąšżych 2 / 2 Podchorążych Street
5 piętro, szklarnia na dachu / 5th Floor, orangery on the roof


otwarcie / opening: 24. 07. 2013
godz. / at 21.00

25.07. otwarte / opening hours: 15.00 – 18.00
26.07. otwarte / opening hours: 15.00 – 18.00

Światowy Kongres Estetyki 2013 Kraków, wystawa towarzyszšca
The International Congress of Aesthetics 2013 Kraków, Accompanying event
www.ica2013.pl
Galeria labroratorium / Gallery Laboratorium (fot. M.Niesyto)
Wystawa jest próbą zapisu procesu biologicznego i artystycznego zarazem.
Obszarem zainteresowan twórców wystawy jest biologia mchów, w tym morfoligia,
anatomia oraz procesy fizjologiczne. Mchy przeniesione ze środowiska naturalnego
do galerii będącej równoczesnie laboratorium stają się obiektem działań naukowych
o wymiarze estetycznym. Autorzy wystawy: dwoje artystów grafików, dwoje biologów
i artysta projektant próbują w swoim dziele odnieść się do czterech spośród dziesięciu
zagadnień będących przedmiotem teoretycznych wystąpień w czasie Kongresu: Zmiany w Sztuce
Współczesnej, Estetyka i Natura, Sztuka i Nauka, Technologia i Biotechnologia w Estetyce i Sztuce.


Halina Cader (Wydział Sztuki / Faculty of Art)
Katarzyna Możdżeń (Wydział Geograficzno Biologiczny / Faculty of Geography and Biology)
„Znaki — wróżenie z mchów” / „Signs — divination of mosses”
grafika / graphics

Mirosław Niesyto (Wydział Sztuki / Faculty of Art)
Katarzyna Możdżeń (Wydział Geograficzno Biologiczny / Faculty of Geography and Biology)
„Stres mchu”” / „ „Stress of mosses””
grafika i video / graphics & video

Przemysław Paliwoda (Wydział Sztuki / Faculty of Art) www.paliw.50webs.com
Grzegorz Rut (Wydział Geograficzno Biologiczny / Faculty of Geography and Biology)
„De/Re-hydracja – Green Box” /„De/Re-hydrtion – Green Box”
instalacja/video / instalation/video
Halina Cader „Znaki — wróżenie z mchów” / „Signs — divination of mosses”


The mosses represent anatomically simple organisms that definitely differ from the complex plants.
They occur in the habitats characterized by frequent changes of temperature, light intensity,
access to water, or carbon dioxide concentration. Species of the mosses used in the exhibition
differ from each other;they have various anatomical leaf build and habitat requirements.
Sphagnum megallanicum and Mnium undulatum occur in the habitats characterized by raised
humidity while Polytrichum piliferum and Polytrichum commune are the mosses growing
on the open terrains, on the sandy soils.

DEHYDRATION – (hypohydration) of the mosses resulting from the water loss causes inhibition
of metabolic processes but it does not usually entails any damages of their ultra-structure,
the cells contract evenly during drying up.

REHYDRATION – when the access to water is greater (e.g. caused by rainfall) the mosses regain
water relatively fast, metabolic processes are reactivated, and ability to sustain growth and
development is restored.


Grzegorz Rut (Wydział Geograficzno Biologiczny / Faculty of Geography and Biology)
Mirosław Niesyto „Stres mchu” / „ Stress of mosses”
Przemyslaw Paliwoda „De/Re-hydracja – Green Box” / „ „De/Re-hydrtion – Green Box””
przestrzeń wystawy” / „ exchibition space”
Mirosław Niesyto „Stres mchu” / „ Stress of mosses” / video
Halina Cader „Znaki — wróżenie z mchów” / „Signs — divination of mosses”
Przemyslaw Paliwoda „De/Re-hydracja–Green Box” instalacja
„De/Re-hydrtion–Green Box” instalation”
realizacja / in prograss”
Mirosław Niesyto „Stres mchu” / „ Stress of mosses”